VEKOP-7.3.3-17- Digitális iskola – versenyképes tudás  

VEKOP-7.3.3-17-2017-00012          Digitális iskola – versenyképes tudás

Az oktatási rendszer számára ez egyik legfontosabb kihívás az információs társadalom építése. Az oktató szemléltető programok a digitalizált tananyagok, a tartalomkezelő rendszerek és egyéb oktatást segítő IKT eszközök újfajta tanítási módszertant igényelnek. Ez az igény szorosan együtt jár az információs írástudás követelményeivel: a tanárok és diákok egyaránt tudják használni e korszerű eszközök egyénileg és csoportban egyaránt képesek legyenek a magas szintű információ elérésére és felhasználására.

A program elsődleges célja a tanulók és pedagógusok digitális kompetenciájának növelése, digitális pedagógiai módszertani csomagokra alapozott komplex intézményszintű fejlesztés során. A résztvevő tanulók számára olyan programcsomagokkal támogatott digitális tanulási környezet kialakítására kerül sor, amelynek segítségével:

Ø  fejlődik a tanulók digitális írástudása;

Ø  az infokommunikációs képességek fejlődése;

Ø  javul a tanulási folyamat hatékonysága;

Ø  javul a tanulók problémamegoldó képessége;

Ø  elősegíti mind a kollaborációt, mind az önálló munkavégzés képességének kialakítását;

Ø  javul az információkezelés feldolgozási hatékonysága;

Ø  nő a digitális esélyegyenlőség.

 

A digitális módszertan adaptálást az alábbi területeken tervezzük a Budapest I. Kerületi Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban:

évfolyam

kompetencia

tantárgy

tanórák aránya

5-12.

matematikai

matematika

40 %

5-12.

szövegértés

idegen nyelv

40 %

5-11.

természettudományos

természetismeret, biológia, földrajz, kémia, fizika

40 %

5-11.

kreativitás, problémamegoldás

informatika, technika, rajz és vizuális kultúra

40 %

 


Igazgatóság