Friss SzEG hu-HU http://www.szegbp.sulinet.hu/aktualis/ Copyright Szoldatics Jozsef szeg_rss.php 60 Sat, 03 Jun 2023 07:11:30 GMT Sat, 03 Jun 2023 07:11:30 GMT Tájékoztató a 2023.május 30-i átvételi vizsgáról Untitled Document

Tájékoztatjuk az átvételi vizsgára jelentkezőket, hogy csak azokat hívjuk be a szóbeli vizsgára, akik az átvételhez elegendő tudást igazoló eredményt értek el az írásbeli vizsgákon. 

A vizsga napján jelentkezés a TITKÁRSÁGon  (I. emelet)     11  órakor 

írásbeli

  • magyar 11.15 – 12. 
  • matematika 12.15 – 13. 

Az írásbeli vizsgák eredményéról való tájékoztatás várható időpontja 14 óra 

A szóbeli vizsgákra 14.15-től kerül sor egyéni beosztás szerint. 

( Iskolavezetés )
http://www.szegbp.sulinet.hu/aktualis/egyedi.php?file=aktual1685013211.akt http://www.szegbp.sulinet.hu/aktualis/egyedi.php?file=aktual1685013211.akt
Pályázati felhívás Pályázat

A következő tanévre vonatkozó Pályázati Felhívás

Iskolai BÜFÉ

Virágbolt

üzemeltetésére.

( )
http://www.szegbp.sulinet.hu/aktualis/egyedi.php?file=aktual1684731804.akt http://www.szegbp.sulinet.hu/aktualis/egyedi.php?file=aktual1684731804.akt
Átvételi vizsga Untitled Document

Átvételi vizsgát szervezünk iskolánk 9. évfolyamára a 2023/2024-es tanévre az alábbiak szerint: 

A vizsgára történő jelentkezés feltétele legalább 4,00 -es tanulmányi átlag.   Az átvételi vizsga tárgyai: -írásbeli: magyar nyelv, matematika, -szóbeli: magyar irodalom, történelem, tanult idegen nyelv (angol, német), valamint elbeszélgetés az osztályfőnökkel. Az írásbeli és szóbeli vizsga anyaga a 8. évfolyam anyagára épül.   

Jelentkezni lehet 2023. május 24. 16 óráig a jelentkezési lap kitöltésével. 

A vizsga időpontja: 2023. május 30. 

A konkrét időpontra vonatkozó tudnivalók az iskola honlapjáról lesznek elérhetőek. 

( )
http://www.szegbp.sulinet.hu/aktualis/egyedi.php?file=aktual1683551380.akt http://www.szegbp.sulinet.hu/aktualis/egyedi.php?file=aktual1683551380.akt
ZAMÁRDI TÁBOR JÚLIUS 16-21. Untitled Document

ZAMÁRDI TÁBOR JÚLIUS 16-21, 6 nap, 5 éjszaka A tábor díja 58 ezer Ft.

Tisztelt Szülők, kedves Gyerekek!

A Budavári Önkormányzat ismét lehetőséget biztosít iskolánknak, hogy nyári tábort szervezhessünk Zamárdiban, az Önkormányzat saját vízparttal rendelkező üdülőjében. Jelentkezni emailben lehet Barabási Géza tanár úrnál a matfizgeza@gmail.com címen.

·        2023 Zamárdi tábor rövid leírása- jelentkezési módja.pdf ·        alapítványhoz kérelem.pdf ·        18 év alattiaknak Nyilatkozat házirend megismeréséről.pdf ·        18 évnél idősebbek részére Nyilatkozat.pdf ·        Zamárdi házirend.pdf

( Üdvözlettel: a tábor szervezői )
http://www.szegbp.sulinet.hu/aktualis/egyedi.php?file=aktual1682676818.akt http://www.szegbp.sulinet.hu/aktualis/egyedi.php?file=aktual1682676818.akt
Felvételi 2023-2024

A 2023/2024-es tanévre felvételt nyert tanulók:

 

1000

angol - spanyol

2000

angol - olasz

3000

német - angol

4000

francia - angol

5000

angol - német

 

Oktatási azonosító

 

Oktatási azonosító

 

Oktatási azonosító

 

Oktatási azonosító

 

Oktatási azonosító

1

73181207898

1

73081241242

1

73079179443

1

73145327933

1

73193317702

2

73168017664

2

73083928865

2

73144966528

2

73099161259

2

73166558923

3

73178645413

3

73079443349

3

73186488657

3

73181154257

3

73140804002

4

73195860666

4

73176795995

4

73094124421

4

73211827184

4

73147818799

5

73102784782

5

73193273724

5

73199691481

5

73116009360

5

73139815756

6

73153568172

6

73140068801

6

73202210668

6

73121476900

6

73204306042

7

73186829451

7

73183469139

7

73091275048

7

73109604044

7

73116369454

8

73155421714

8

73132351735

8

73091302190

8

73294536063

8

73167687792

9

73093048002

9

73133316857

9

73119328731

9

73094478053

9

73190272797

10

73185159458

10

73176941770

10

73141633545

10

73103898714

10

73193165048

11

73137082792

11

73188316025

11

73270693945

11

73249286635

11

73106420544

12

73140083067

12

73098337984

12

73087894596

12

73054719798

12

73079648210

 

Tisztelt Szülők!

 

A felvétellel kapcsolatos döntésünkről 2023. április 28-ig értesítjük Önöket.

 

( Iskolavezetés )
http://www.szegbp.sulinet.hu/aktualis/egyedi.php?file=aktual1682085521.akt http://www.szegbp.sulinet.hu/aktualis/egyedi.php?file=aktual1682085521.akt
Igazgatói pályázat i ProgramUntitled Document

A beérkezett pályázat vezetői programja

( )
http://www.szegbp.sulinet.hu/aktualis/egyedi.php?file=aktual1680001882.akt http://www.szegbp.sulinet.hu/aktualis/egyedi.php?file=aktual1680001882.akt
KRÉTA - Gondviselői jogosultság igénylése

Gondviselői jogosultság igénylése a Kréta rendszerben: Tisztelt Szülők! A Krétában lehetőség van, hogy Önök kezdeményezzék, akár mindkét szülő számára a hozzáférést a KRÉTA felületen a következő módon:

  • https://szegbp.e-kreta.hu oldalon a bejelentkező ablak bal alsó sarkában a GONDVISELŐI JELSZÓ IGÉNYLÉSE gombra kattintanak
  • az adatok megadása után a rendszertől egy emailben kapják meg a hozzáféréshez szükséges adatokat (ha megadtak email címet)
  • ekkor még csak csökkentett gondviselői hozzáférést kapnak. Erről az iskola is kap értesítést, tehát Önöknek nem kell külön értesíteni az intézményt.
  • ezután a beérkezett igényléseket az iskola véglegesíti és ad engedélyt a bővített gondviselői jogosultságokhoz, amellyel lehetőségük lesz látnia gyermekük tanulmányi előmenetelét, hiányzásait stb. kérelmeket, jelentkezési lapot, iratokat, igazolásokat, felmentéseket beadni (majd)
  • erről kapnak emailt, mely tartalmazza a felhasználónevet és a bővített jogosultsághoz tartozó jelszót.

A gondviselői jogosultságok generálására folyamatos.

( Igazgatóság )
http://www.szegbp.sulinet.hu/aktualis/egyedi.php?file=aktual1662097064.akt http://www.szegbp.sulinet.hu/aktualis/egyedi.php?file=aktual1662097064.akt
Általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosítás tájékoztató Kedves Szülők!
Az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló tájékoztató anyagot ITT olvashatják. ( Igazgatóság )
http://www.szegbp.sulinet.hu/aktualis/egyedi.php?file=aktual1655199208.akt http://www.szegbp.sulinet.hu/aktualis/egyedi.php?file=aktual1655199208.akt
Tudnivalók a 2023-tól érvényes történelem kisérettségiről (11. évfolyam)

Történelem kisérettségi

 

A történelem kisérettségi célja az érettségire való felkészítés segítése: a korábban tanultak felelevenítése és a feladattípusok valamint a vizsgahelyzet gyakoroltatása. Szükségességét és hasznosságát a korábbi évek érettségi eredményei igazolják.

A vizsgán a 11. évfolyam tanulói és az őket tanító szaktanárok vesznek részt.

A történelem kisérettségi jelen vizsgaleírása és a követelményeket tartalmazó mellékletek az iskola honlapján folyamatosan elérhetők.

 

1. A vizsga tartalma:

A magyar és egyetemes történelemből az érettségi követelmények által kijelölt témakörök a 9. és 10. évfolyam kerettantervének anyagából, illetve a kerettantervben szereplő, a témakörökhöz kapcsolható lexikai ismeretek (lásd mellékletek). A vizsga tartalma egységes az évfolyam valamennyi csoportja számára. Mind az írásbeli feladatai, mind a szóbeli tételei a megadott témakörök anyagából készülnek.

 

2. A vizsga részei:

o    Írásbeli: az érettségi írásbeli tesztfeladatokkal egyező típusú feladatokból a munkaközösség által összeállított egységes feladatsor. A megoldáshoz 45 perc (egy tanóra) áll rendelkezésre.

o    Szóbeli: a szóbeli érettségi feladatokkal egyező típusú tétel kidolgozása, és szóban történő ismertetése. (Felkészülési idő: min. 30 perc, a tétel ismertetése max. 15 perc, fakultációs csoportban max. 20 perc). A szóbeli tételeket az egyes csoportok számára a csoportot tanító szaktanár állítja össze, a tételek mennyiségét a csoport létszáma alapján határozza meg. A tételek konkrét címe és tartalma nem nyilvános. A szóbeli témaköröket (melyekből egy-egy szóbeli tétel készül) a szaktanár legkésőbb a rendes érettségi témaköreinek nyilvánosságra hozatalával egyidőben közli a csoportjaival.

 

3. A vizsga értékelése:

o    Írásbeli: a feladatlapot a tanuló szaktanára javítja és duplán súlyozott osztályzattal értékeli, ami a tanuló 11. éves év végi osztályzatába beleszámít.

o    Szóbeli: a feleletet a tanuló szaktanára értékeli duplán súlyozott osztályzattal, ami a tanuló 11. éves év végi osztályzatába beleszámít. Az értékelés szempontjai:

feladatmegértés 4 pont

tájékozódás térben és időben 6 pont

kommunikáció és szaknyelv 10 pont

források használata 12 pont

történelmi ismeretek 18 pont

összesen 50 pont

o    Az írásbeli és szóbeli vizsga értékelése megegyezik az érettségi értékelésével:

80-100% jeles

60-79% jó

40-59% közepes

25-39% elégséges

0-24% elégtelen

 

4. A vizsga időpontja:

o    Írásbeli: a tavaszi szünet utáni első olyan tanítási nap, amikor mind a három csoportnak van órája. A pótdolgozat időpontja a következő héten ugyanaz a tanítási nap.

Szóbeli: a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsga napja, ha a csoport létszáma indokolja, a következő nap is.


 

I. melléklet: kisérettségi témakörök

 

1. Az ókor

·  Az athéni államszervezet és működése a demokrácia virágkorában

·  A görög hitvilág és a római építészet

·  A zsidó monoteizmus

·  A kereszténység kialakulása, tanai, elterjedése

 

2. A középkor

·  Mohamed tanításai és a Korán; az arab hódítás és feltartóztatása Európában

·  Az uradalom, a földbirtokosok és jobbágyok kötelességei és jogai

·  A középkori város és lakói, a város kiváltságai, a céhek, a helyi és távolsági kereskedelem

·  Az egyházi hierarchia, az egyházi intézményrendszer, a szerzetesség Európában és az Árpád-kori Magyarországon

·  Román, gótikus és reneszánsz építészet – európai és magyar példák

·  A honfoglalás okai és menete, a kalandozások/támadó hadjáratok

·  Géza és I. (Szent) István államszervező tevékenysége, a földbirtokrendszer és a vármegyeszervezet

·  Az Aranybulla legfontosabb rendelkezései

·  IV. Béla uralkodása: tatárjárás és újjáépítés

·  A királyi hatalom újbóli megszilárdítása Anjou I. Károly idején, a visegrádi királytalálkozó

·  Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János és Hunyadi Mátyás törökellenes harcai

·  Hunyadi Mátyás: a központosított királyi hatalom, jövedelmek és kiadások, birodalomépítő tervek

 

3. A kora újkor

·  A portugál és spanyol felfedezések; a korai kapitalizmus (árforradalom, manufaktúrák, bankok és tőzsde, a jobbágyrendszer átalakulása)

·  A reformáció, a protestáns egyházak megszerveződése és a protestantizmus elterjedése Európában és Magyarországon

·  Az ellenreformáció, a katolikus megújulás és a barokk Európában és Magyarországon

·  A mohácsi csata és közvetlen előzményei, a kettős királyválasztás

·  Az ország három részre szakadása; a várháborúk (1541-1568)

·  Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete

·  A Rákóczi-szabadságharc okai, céljai, fordulópontjai és a szatmári béke

·  Magyarország újranépesülése és újranépesítése

·  A brit alkotmányos monarchia és az amerikai köztársaság működése

·  A felvilágosodás államelméletei; az Emberi és polgári jogok nyilatkozata

·  Mária Terézia és II. József reformjai

 

4. Az újkor

·  Új eszmék: liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus

·  Az ipari forradalom első hulláma: textilipar, közlekedés, gyáripar

·  A reformkor fő kérdései (a magyar nyelv ügye, a jobbágykérdés, a polgári alkotmányosság kérdése), Széchenyi és Kossuth programja és vitája

·  A pesti forradalom és az áprilisi törvények

·  A szabadságharc főbb eseményei: harc a dinasztiával és a nemzetiségekkel, tavaszi hadjárat, Függetlenségi nyilatkozat, a szabadságharc leverése

·  Az ipari forradalom második hulláma: kutatás és fejlesztés, közlekedés, vegyipar, gépipar, elektronika

·  A szocializmus eszméje (marxizmus)

·  A polgári nemzetállam jellemzői, alkotmányosság és jogegyenlőség Németország és az Amerikai Egyesült Államok példáján


 

II. melléklet: a kisérettségi lexikai ismeretei

 

1. Az ókor

Fogalmak: városállam/polisz, arisztokrácia, démosz, demokrácia, népgyűlés, sztratégosz, cserépszavazás, falanx, rabszolga, polgárjog, Akropolisz, amfiteátrum, gladiátor, politeizmus/többistenhit, monoteizmus/egyistenhit, monda, zsidó vallás, Ószövetség/Héber Biblia, Tízparancsolat, próféta, jeruzsálemi templom, diaszpóra, Messiás, keresztény vallás, keresztség, úrvacsora, apostol, misszió, Biblia, Újszövetség, evangélium, püspök, császár, zsinat, jósda, olümpiai játékok

Személyek: Kleiszthenész, Periklész, Nagy Sándor, Ábrahám, Mózes, Dávid, Salamon, Jézus, Mária, József, Augustus, Szent Péter, Szent Pál, Constantinus Zeusz, Pallasz Athéné, Romulus

Kronológia: Kr. e. 3000 körül – Kr. u. 476 az ókor, Kr. e. 508 Kleiszthenész reformjai, Kr.e. 490 a marathóni csata, Kr. e. 5. sz. közepe az athéni demokrácia fénykora, Kr. e. 753 Róma alapítása a hagyomány szerint, Kr. e. 510 a köztársaság kezdete Rómában, Kr. u. 70 Jeruzsálem lerombolása, a keresztény időszámítás kezdete (Kr. e. és Kr. u.), 313 a milánói rendelet, 325 a niceai zsinat, Kr. e. 776 az első feljegyzett olümpiai játékok

Topográfia: Athén, Alexandria, Itália, Róma, Római Birodalom, Pannónia, Aquincum, Savaria, Jeruzsálem, Kánaán, Júdea, Izrael, Palesztina, Betlehem, Konstantinápoly, Olümpia, Egyiptom, Spárta, Marathón

 

2. A középkor

Fogalmak: iszlám, Korán, kalifa, feudalizmus, hűbériség, uradalom, földesúr, majorság, jobbágy, robot, kiváltság, lovag, nemes, rend, polgár, céh, katolikus, ortodox, pápa, érsek, egyházmegye, érsekség, tized, cölibátus, szerzetes, bencés rend, ferences rend, pálos rend, kódex, eretnek, inkvizíció, kolostor, szent, román stílus, gótikus stílus, reneszánsz, törzs, fejedelem, honfoglalás, kettős honfoglalás elmélete, avarok, kabarok, vérszerződés, rovásírás, kalandozások, székelyek, király, vármegye, nádor, ispán, szerviens, ellenállási záradék, sarkalatos nemesi jogok, kunok, tatárok/mongolok, szászok, aranyforint, regálé, kapuadó, kilenced, bandérium, perszonálunió, fő- és köznemes, szabad királyi város, bányaváros, mezőváros, rendi monarchia, rendi országgyűlés, kormányzó, szekérvár, végvár, szultán, szpáhi, janicsár, rendkívüli hadiadó, füstpénz, fekete sereg, zsoldos, kancellária, Corvina, Szent Korona, Szent Korona-tan

Személyek: Mohamed, Szent Benedek, VII. Gergely, Assisi Szent Ferenc, Leonardo da Vinci, Gutenberg, Álmos, Árpád, az Árpád-ház, Géza, I. (Szent) István, Koppány, Szent Gellért, Szent Imre, II. András, IV. Béla, Szent Erzsébet, Szent Margit, I. (Anjou) Károly, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, I. (Hunyadi) Mátyás, Habsburg-dinasztia

Kronológia: 476–1492 a középkor, 622 Mohamed Medinába költözése, 732 a poitiers-i csata, 895 a honfoglalás, 907 a pozsonyi csata, 997/1000–1038 I. (Szent) István uralkodása, 1222 az Aranybulla, 1241–1242 a tatárjárás, 1301 az Árpád-ház kihalása,1308. I. Károly uralkodásának kezdete, 1335 a visegrádi királytalálkozó, 1396 a nikápolyi csata, 1443–1444-es hosszú hadjárat, 1444 a várnai csata, 1456 a nándorfehérvári diadal, 1458–90 Mátyás uralkodása

Topográfia: Mekka, Poitiers, Bizánci Birodalom, Német-római Császárság, Egyházi Állam, Anglia, Franciaország, levantei kereskedelmi hálózat, Velence, Firenze, Hanza kereskedelmi hálózat, Etelköz, Vereckei-hágó, Kárpát-medence, Pannonhalma, Esztergom, Székesfehérvár, Buda, Muhi, Erdély, Horvátország, Visegrád, Lengyelország, Csehország, osztrák tartományok, Bécs, Nikápoly, Várna, Nándorfehérvár, Kolozsvár, Kenyérmező, Oszmán Birodalom

 

3. A kora újkor

Fogalmak: gyarmat, világkereskedelem, abszolutizmus, reformáció, protestáns, evangélikus, református, anglikán, unitárius, vallási türelem, ellenreformáció, katolikus megújulás, jezsuiták, barokk, hajdúszabadság, kuruc, labanc, szabadságharc, trónfosztás, amnesztia, infláció, manufaktúra, tőke, tőkés, bérmunkás, kapitalizmus, bank, tőzsde, részvény, örökös jobbágyság, felvilágosodás, jogegyenlőség, hatalmi ágak megosztása, népfelség, társadalmi szerződés, szabad verseny, alkotmány, alkotmányos monarchia, elnök, miniszterelnök, felelős kormány, cenzus, általános választójog, forradalom, diktatúra, felvilágosult abszolutizmus, kettős vámhatár, úrbéri rendelet, Ratio Educationis, türelmi rendelet, nyelvrendelet

Személyek: Kolumbusz, Vasco da Gama, Magellán, Luther, Kálvin, Károli Gáspár, Bethlen Gábor, Pázmány Péter, Apáczai Csere János, V. Károly, Loyolai (Szent) Ignác, I. Szulejmán, II. Lajos, (Szapolyai) János, I. Ferdinánd, Dobó István, Zrínyi Miklós (a szigetvári hős), I. Lipót, II. Rákóczi Ferenc, XIV. Lajos, Mária Terézia, II. József, Washington, Montesquieu, Rousseau, Adam Smith

Kronológia: 1492-től az újkor, 1492 Amerika felfedezése, 1517 a reformáció kezdete, 1545 a tridenti zsinat megnyitása, 1568 a tordai határozat, 1526 a mohácsi csata, 1541 Buda eleste, 1552 Eger védelme, 1566 Szigetvár eleste, 1703–1711 a Rákóczi-szabadságharc, 1711 a szatmári béke, 1689 a Jognyilatkozat, 1776 a Függetlenségi nyilatkozat, 1789 a francia forradalom, 1740–1780 Mária Terézia uralkodása, 1780–1790 II. József uralkodása

Topográfia: Spanyolország, India, Kína, Sárospatak, Mohács, Kőszeg, Eger, Szigetvár, Habsburg Birodalom, Erdélyi Fejedelemség, Hódoltság, Magyar Királyság (királyi Magyarország), Pozsony, Gyulafehérvár, Debrecen, Temesvár, Határőrvidék, Nagy-Britannia, Amerikai Egyesült Államok, Oroszország, London, Párizs/Versailles

 

4. Az újkor

Fogalmak: liberalizmus, nacionalizmus, nemzetállam, konzervativizmus, reform, ipari forradalom, munkanélküliség, tömegtermelés, érdekegyesítés, közteherviselés, jobbágyfelszabadítás, örökváltság, politikai nemzet, nemzetiség, márciusi ifjak, sajtószabadság, cenzúra, áprilisi törvények, népképviseleti országgyűlés, honvédség, Függetlenségi nyilatkozat, szakszervezet, szocializmus, proletárdiktatúra, osztályharc, kommunizmus, szociáldemokrácia, polgárháború, polgári állam, szegregáció, társadalombiztosítás, népoktatás, népességrobbanás, urbanizáció, kivándorlás, asszimiláció, cionizmus, emancipáció, autonómia

Személyek: Watt, József nádor, Metternich, Wesselényi Miklós, Széchenyi István, Kölcsey Ferenc, Deák Ferenc, Kossuth Lajos, Ganz Ábrahám, Petőfi Sándor, Batthyány Lajos, Görgei Artúr, Bem József, Klapka György, Ferenc József, Haynau, Edison, Ford, Marx, Lincoln, Bismarck

Kronológia: 1830–1848 a reformkor, 1830 a Hitel megjelenése, 1844 törvény a magyar államnyelvről, 1848. március 15. a pesti forradalom, 1848. április 11. az áprilisi törvények, 1848. szeptember 29. a pákozdi csata, 1849. április–május a tavaszi hadjárat, 1849. április 14. a Függetlenségi nyilatkozat, 1849. május 21. Buda visszavétele, 1849. augusztus 13. a világosi fegyverletétel, 1849. október 6. az aradi vértanúk és Batthyány kivégzése, 1861–1865 az amerikai polgárháború, 1871 Németország egyesítése

Topográfia: Manchester, Pest-Buda, Pákozd, Isaszeg, Világos, Komárom, Arad, New York, Poroszország, Németország

 

( Boronkai Szabolcs (mk vezető) )
http://www.szegbp.sulinet.hu/aktualis/egyedi.php?file=aktual1652685398.akt http://www.szegbp.sulinet.hu/aktualis/egyedi.php?file=aktual1652685398.akt
Alapítvány Adó 1%-a

Felhívás 

Tisztelt Szülők! 

Iskolánk folyamatos oktatási-nevelési működésének érdekében tisztelettel kérjük Önöket, hogy tanulónként évi 6 000,- Ft iskolai hozzájárulást fizessenek be osztályonként összegyűjtve, egy összegben az alapítvány számlájára. 

Ebből az összegből finanszírozzuk az oktatás során felmerülő költségeket, számítástechnikai eszközök fejlesztését, szakkönyvek beszerzését, tanulók ösztöndíját, táborok költségeinek csökkentését és az iskolai ünnepélyek, rendezvények költségeit is. 

Célzottan is (pl. osztály programokra, szertár fejlesztésére) van lehetőségük egyéb támogatást befizetni. 

Jelentős mértékben segíthetik az iskolai alapítvány támogatási lehetőségeit, ha személyi jövedelemadójuk 1 %-át is az iskolánk alapítványának ajánlják fel. 

Alapítványunk:

 „Szilágyi Erzsébet Gimnázium Alapítványa Budapest”

adószám: 19671437-1-41 

bankszámlaszám: 10200940-21518760-00000000 

Nagyon szépen köszönjük eddigi és jövőbeni támogatásukat! 

Az alapítvány kuratóriuma: 

( Vasváry Kinga, Járfás Orsolya, Kánnár Mária )
http://www.szegbp.sulinet.hu/aktualis/egyedi.php?file=aktual1644993882.akt http://www.szegbp.sulinet.hu/aktualis/egyedi.php?file=aktual1644993882.akt
Közétkeztetés igénylése Az étkeztetés igényléséhez szükséges nyomtatványok

 A közétkeztetéshez szükséges nyomtatványok

 

Nyilatkozat

pdf docx
 

Igénybejelentő

pdf docx

Igari-Horváth Judit Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ 06/20-339-7171 email cím: horvath.judit@budavargmsz.hu 

( Igari-Horváth Judit )
http://www.szegbp.sulinet.hu/aktualis/egyedi.php?file=aktual1637234990.akt http://www.szegbp.sulinet.hu/aktualis/egyedi.php?file=aktual1637234990.akt
Intézményi Tanács

Megalakult az új Intézményi Tanács

Tagjai:

Szülői közösség képviselője

  • dr. Madlovits Péter

Önkormányzat képviselője

  • Remenyik Ildikó

Nevelőtestületi tag

  • Etédi Péter
A járványügyi helyzet miatt az alakuló ülés későbbre tolódott. ( Bajkó Judit, igazgató )
http://www.szegbp.sulinet.hu/aktualis/egyedi.php?file=aktual1637234962.akt http://www.szegbp.sulinet.hu/aktualis/egyedi.php?file=aktual1637234962.akt
Kréta és Office 365 segítség Segítség kérés

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

 

A Krétával kapcsolatos támogatási kéréseiket, kérdéseiket az alábbi e-mailcímen várjuk : pcili [kukac] szegbp [pont] hu

Office 365-tel kapcsolatos támogatási kéréseiket, kérdéseiket az alábbi e-mailcímen várjuk:

papp [pont] gyorgy [kukac] szegbp [pont] hu

Üdvözlettel

Minden tanuló és tanár ingyenesen letöltheti az Office 365 ProPlus programcsomagot, amely akár 5 számítógépre és mobil eszközre is telepíthető a következő helyről: https://o365.oh.gov.hu ( Pusztai Cecília ) http://www.szegbp.sulinet.hu/aktualis/egyedi.php?file=aktual1605551832.akt http://www.szegbp.sulinet.hu/aktualis/egyedi.php?file=aktual1605551832.akt Tájékoztató gyermekek egészségügyi ellátással összefüggő jogairól Untitled Document

Tisztelt Hölgyem/Uram! Kedves Szülő/Gondviselő!

A területi védőnői ellátás feladatai közé tartozik a tájékoz-tatás a gyermek jogairól, az egészségügyi ellátáshoz való jogairól és a törvényes képviselő ez irányú feladatairól, kötelezettségeiről. A védőnői szolgálat részéről a várandós időszakban már adtunk tájékoztatást az egészségügyi ellátással összefüggő legfontosabb jogokról és kötelezettségekről. Tájékoztatásunkat most a gyermekek jogaival és az érvényesítésükhöz szükséges szülői kötelezettségekkel folytatjuk. Egészséget, boldogságot kívánunk a család minden tagjának!

A teljes dokumentum ITT tekinthető meg. 

( Területi Védőnői Szolgálat )
http://www.szegbp.sulinet.hu/aktualis/egyedi.php?file=aktual1582526645.akt http://www.szegbp.sulinet.hu/aktualis/egyedi.php?file=aktual1582526645.akt
Tájékoztatás a magántanulói státusz helyébe lépő Untitled Document

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

Itt  olvashatják Brassói Sándor köznevelési elnökhelyettes úr tájékoztató levelét a  2019. szeptember 1. napjától a magántanulói státusz helyébe lépő egyéni munkarenddel kapcsolatos tudnivalókról.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az ügymenet gyorsítása érdekében – amennyiben megoldható – javasolt a kérelem űrlap elektronikus kitöltése, kinyomtatása és aláírást követő beküldése. Az elektronikus kérelmek a mellékelt levélben is megjelölt https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=egyeni_munkarend direkt linken érhetik el. ( Igazgatóság )
http://www.szegbp.sulinet.hu/aktualis/egyedi.php?file=aktual1567573068.akt http://www.szegbp.sulinet.hu/aktualis/egyedi.php?file=aktual1567573068.akt
VEKOP-7.3.3-17- Digitális iskola – versenyképes tudás

VEKOP-7.3.3-17-2017-00012          Digitális iskola – versenyképes tudás

Az oktatási rendszer számára ez egyik legfontosabb kihívás az információs társadalom építése. Az oktató szemléltető programok a digitalizált tananyagok, a tartalomkezelő rendszerek és egyéb oktatást segítő IKT eszközök újfajta tanítási módszertant igényelnek. Ez az igény szorosan együtt jár az információs írástudás követelményeivel: a tanárok és diákok egyaránt tudják használni e korszerű eszközök egyénileg és csoportban egyaránt képesek legyenek a magas szintű információ elérésére és felhasználására.

A program elsődleges célja a tanulók és pedagógusok digitális kompetenciájának növelése, digitális pedagógiai módszertani csomagokra alapozott komplex intézményszintű fejlesztés során. A résztvevő tanulók számára olyan programcsomagokkal támogatott digitális tanulási környezet kialakítására kerül sor, amelynek segítségével:

Ø  fejlődik a tanulók digitális írástudása;

Ø  az infokommunikációs képességek fejlődése;

Ø  javul a tanulási folyamat hatékonysága;

Ø  javul a tanulók problémamegoldó képessége;

Ø  elősegíti mind a kollaborációt, mind az önálló munkavégzés képességének kialakítását;

Ø  javul az információkezelés feldolgozási hatékonysága;

Ø  nő a digitális esélyegyenlőség.

 

A digitális módszertan adaptálást az alábbi területeken tervezzük a Budapest I. Kerületi Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban:

évfolyam

kompetencia

tantárgy

tanórák aránya

5-12.

matematikai

matematika

40 %

5-12.

szövegértés

idegen nyelv

40 %

5-11.

természettudományos

természetismeret, biológia, földrajz, kémia, fizika

40 %

5-11.

kreativitás, problémamegoldás

informatika, technika, rajz és vizuális kultúra

40 %

 

( Igazgatóság )
http://www.szegbp.sulinet.hu/aktualis/egyedi.php?file=aktual1548058566.akt http://www.szegbp.sulinet.hu/aktualis/egyedi.php?file=aktual1548058566.akt
Testnevelés felmentési kérelem A felmentési kérelem itt ( Igazgatóság ) http://www.szegbp.sulinet.hu/aktualis/egyedi.php?file=aktual1536584332.akt http://www.szegbp.sulinet.hu/aktualis/egyedi.php?file=aktual1536584332.akt Elsősegély Untitled Document

Elsősegély

Idén a Vöröskeresztes Országos Elsősegély Versenyen általános iskolás öt fős csapatunk képviselheti Budapestet az országos döntőn, miután megnyerte a budapesti versenyt. A gimis csapatunk második helyezett lett a budapesti döntőn. Már évek óta jól szerepelnek csapataink az elsősegély versenyeken. Nálunk hagyomány lett az elsősegély ismeretek tanítása. Már 5. osztálytól kezdve a természetismeret órákon is nagy hangsúlyt fektetünk rá, 6. osztályban gyakorlati ismereteket is oktatunk a tanóra keretében. Később az egyes biológia fejezetekhez kötötten foglalkozunk az életmentés módszereivel. Az érdeklődő diákoknak szakköri foglalkozást tartunk, és a bátor vállalkozók közül kerül ki az elsősegély-verseny csapata is. A szakkör nemcsak az új ismeretek elsajátítására jó, hanem egy jó baráti közösség is kialakul a különféle évfolyamok tanulói között.

Minden évben a szakkörös és az osztályokból jelentkező ambíciózus diákok segítségével iskolai elsősegély versenyt rendezünk az osztályok számára. Évről évre érezhető, hogy egyre nagyobb lelkesedéssel vesznek részt rajta diákjaink, és egyre nagyobb szakmai hozzáértéssel oldják meg a mindennapi életből vett szituációkat. A nagyobb gyerekek példát nyújtanak a kisebbeknek mind lelkesedésből, mind az ellátás technikáját illetően. Ma már nem lehetne elsősegély-ismeretek nélkül „létezni”, élni életünket, és az iskolánk ezért fontos feladatának tekinti mind szélesebb körben megtanítani a diákjainkat arra, hogy merjenek segíteni a bajbajutott embereknek, pontos szakmai ismereteikkel járuljanak hozzá a bajba jutott emberek segítéséhez. ( Vasváry Kinga )
http://www.szegbp.sulinet.hu/aktualis/egyedi.php?file=aktual1529904181.akt http://www.szegbp.sulinet.hu/aktualis/egyedi.php?file=aktual1529904181.akt
Szilágyi Erzsébet Gimnázium Diáksport Egyesület adószáma az 1%-ok felajánlásához

Tisztelt Szülők!

A Szilágyi Erzsébet Gimnázium Diáksport Egyesülete nagy örömünkre már két éve sikeresen pályázik a látványsportok társasági adóból (TAO) történő támogatására kosárlabda sportágban. http://www.szegbp.sulinet.hu/szegdse/index.html

Az itt elnyert összeget azonban csak az iskolai kosárlabda szakosztály működésére fordíthatjuk a rendelkezések szerint. Így a kosárlabda sportág oktatásának feltételei kiválóak, de az iskola egyéb sportlétesítményei és sportfelszerelései katasztrofális állapotban vannak. Fejlesztésük önálló forrás híján kilátástalannak tűnik. Hogy tantárgyunk színvonalas oktatását és hagyományőrző sporttáboraink töretlen folytatását biztosítani tudjuk, kérjük a kedves szülők anyagi támogatását. A támogatás jogszerű módja a diák sportegyesület támogatási szerződéssel történő támogatása és a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlása lehet. Adószám 18506439-1-41

Bankszámlaszám 10300002-10600464-49020019

A felajánlott összeget a sportudvari palánkok cseréjére, kültéri röplabdaállvány cseréjére, a 3 sportpályánk újra vonalazására, tornatermi padok és svédszekrények vásárlására és a sporttábori sí szertár és a turisztikai felszerelések cseréjére költenénk.

Nagyvonalú segítségüket előre is köszönjük!    

( SZEG DSE Vezetősége )
http://www.szegbp.sulinet.hu/aktualis/egyedi.php?file=aktual1517906610.akt http://www.szegbp.sulinet.hu/aktualis/egyedi.php?file=aktual1517906610.akt